Použití mouky před smažením

Použijte sáčky FINO k pokrytí pokrmů moukou před smažením. Dejte mouku do potravinového sáčku, vhoďte potraviny dovnitř (masové kuličky, malé ryby atd.) a utěsněte tak, aby v sáčku zůstalo dost vzduchu. Zatřeste sáčkem a rozprostřete mouku. Tímto způsobem se mouka rozprostře rovnoměrně a Vy si zároveň ušetříte úklid.

Vždy čerstvé

Aby potraviny vydržely déle čerstvé.

Kam s odpadky

Pro čistý domov a životní prostředí.

Úklid

Jak jednoduše uklidit.
Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here