Obecné.

Růst bakterií zvyšuje šanci na otravu jídlem. Mezi nejčastější případy, kdy se bakterie mohou v potravinách množit jsou následující:

  • Při používání stejného prkénka, dóz nebo mís na zpracování syrového masa, drůbeže nebo ryby, které pak přijde do přímého styku s potravinami určenými k přímé spotřebě (zelenina, sýr, chléb). Před a po použití je nutné vždy krájecí prkénko, dózy a mísy umýt teplou vodou a saponátem a osušit.
  • V případě, že dojde k roztržení sáčku nebo k poškození dózy např. s masem na polici v horní části lednice, mohou být potraviny určené pro přímou spotřebu kontaminovány kapajícím syrový masem, kuřetem nebo rybami.
  • Při pečení masa při nižší teplotě, než je doporučeno, může mít za následek špatné propečení vnitřku masa (zvláště je to nebezpečné u drůbeže).
  • Při zanechání trvanlivých potraviny mimo lednici (mléčné výrobky).
  • Při ukládání suchých potravin v blízkosti podlahy (mouka).

Syrové ryby, maso a všechny druhy drůbeže, musí být uloženy odděleně a také v hermeticky uzavřených obalech (Zipper tašky, Slide & Lock tašky) a také od všech ostatních potravin v lednici. Jen tímto způsobem zabráníte kontaminaci ostatních potravin.

Je také vhodné, aby se ovoce skladovalo odděleně od zeleniny, stejně jako salámy od sýrů.

It is better not to rinse fresh fruit and vegetables before putting them in the fridge, as moisture reduces their life cycle. Instead, put them in bags or wrap them in film and then into the fridge until consumption. Rinse thoroughly before use.

If you want certain sensitive vegetables -like lettuce or spring onions – to last longer, you can rinse them, dry them and keep them in kitchen roll inside a plastic container or a zipper bag. Paper absorbs moisture, while the container or bag protects them from drying up.

The storage period varies according to the type of food. Always check the label or the packaging for the expiry date. Where no such date is shown, check the smell and appearance of the food for any alterations. Below you will find some general rules for storing your food.

  • Cooked food: No more than 4 hours outside the fridge. Keep for 2-3 days in the fridge, excluding rice dishes, which should be consumed within 1 day.
  • Raw meat, poultry, fish: Wrap securely to avoid leaks and put immediately in the fridge. Consume within 1-2 days.
  • Fruits and vegetables: When properly protected, they can be kept in the fridge for 3-5 days; this period is significantly reduced if kept outside of the fridge.
  • Eggs: Put in the fridge separately from other foods and consume within 3-4 weeks.
  • Cheese: Hard cheese can last for several weeks in the fridge, as long as it is protected from moisture. If placed in brine and sealed in an airtight container, feta cheese can be kept for up to one year. When not in brine, it can be refrigerated for 4-5 days.

Related Articles

Vždy čerstvé

Aby potraviny vydržely déle čerstvé.

Kam s odpadky

Pro čistý domov a životní prostředí.

Úklid

Jak jednoduše uklidit.
Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here