Užitečné odkazy

Bezpečnost a hygiena:

www.szu.cz: Státní Zdravotní Ústav v Praze

www.bezpecnostpotravin.cz:Informační centrum bezpečnosti potravin

www.fao.org: Food and Agriculture Organization of the United Nations

www.efsa.europa.eu : European Food Safety Authority

Recyklace:

www.ekokom.cz: třídění a recyklace odpadu

www.epro-plasticsrecycling.org: European Association of Plastics Recycling & Recovery organisations

www.ec.europa.eu/environment/waste: EU’s approach to waste management

Více na stránkách SARANTIS GR. Group:

www.sarantisgroup.com

Vždy čerstvé

Aby potraviny vydržely déle čerstvé.

Kam s odpadky

Pro čistý domov a životní prostředí.

Úklid

Jak jednoduše uklidit.
Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here