Zásady používání cookies

Zásady v oblasti souborů

Tyto zásady v oblasti souborů cookie přinášejí informace o užití cookies a obdobných technologií webovými stránkami anebo mobilními aplikace provozovanými jménem Sarantis Czech Republic s.r.o. („my” nebo „nám”) anebo propojenými společnostmi („web“). Současně popíšeme, jaké možnosti máte v souvislosti se soubory cookies a obdobnými technologiemi.

 

Tyto zásady v oblasti souborů cookies tvoří součást a jsou vtěleny do podmínek užití webu a mohou podléhat průběžným změnám. Doporučujeme vám do zásad v oblasti souborů cookies pravidelně nahlížet, abyste se mohli seznámit s jakýmikoliv jejich aktualizacemi. Příslušná oznámení o významných změnách se mohou objevit i na našich stránkách. Návštěvou tohoto webu vyjadřujete souhlas se změnami v těchto zásadách.

 

V některých případech můžeme využívat sledovací technologie ke shromažďování osobně ztotožnitelných informací, nebo které se stanou osobně ztotožnitelné, pokud je spojíme s jinými údaji. V takových případech platí nad rámec těchto zásad v oblasti souborů cookies i naše zásady v oblasti ochrany osobních údajů.

Co jsou soubory cookies?

Cookies jsou malé textové soubory — obvykle sestávající z písmen a čísel — uložené ve vašem zařízení webovým serverem. 

 

Cookies se v závislosti na době, po kterou budou ve vašem zařízení uloženy, rozlišují na „cookies relace“ a „trvalé cookies“. „Cookies relace“ se uloží do vašeho zařízení v okamžiku návštěvy webu a poté, co zavřete prohlížeč, se automaticky smažou. „Trvalé cookies“ jsou uloženy ve vašem zařízení v okamžiku vaší návštěvy webu a zůstávají v něm uloženy i poté, co svůj prohlížeč zavřete. Trvalé cookies budou opět automaticky aktivovány při otevření prohlížeče a procházení internetu. 

 

Vlastní cookies a cookies třetích osob – Skutečnost, zda se jedná o „vlastní“ cookie nebo cookies „třetí osoby“ odkazuje na webu nebo doménu, která tento soubor umístila. Vlastní cookie jsou v podstatě cookies nastavené webem navštíveným uživatelem – webem zobrazeným v okně URL. Cookies třetích osob jsou soubory cookies, které jsou nastaveny jinou doménou než tou, kterou uživatel navštívil. Pokud uživatel navštívil web a cookie nastaví prostřednictvím tohoto webu odlišná společnost, půjde o cookie třetí osoby.

Proč soubory cookies používáme?

Soubory cookies používáme, abychom vám poskytli nejlepší zkušenost při procházení internetu.  Určité cookies jsou řádnému fungování webu technicky nezbytné. Jiné cookies se používají k plnění takových funkcí jako je reklama, pořizování statistik (tj. kolik webů si návštěvník na určitých stránkách prohlíží nebo kolik našich reklam dostává při návštěvě jiných webů) a k usnadnění vaší interakce se sociálními sítěmi.

 

My anebo třetí osoby poskytující služby naším jménem zařazujeme cookies do následujících kategorií. U každé kategorie souboru cookie můžete kdykoliv svůj souhlas odepřít (s výjimkou přísně nezbytných souborů cookie).

U každé kategorie souboru cookie můžete kdykoliv svůj souhlas odepřít (s výjimkou přísně nezbytných souborů cookie).

Přísně nezbytné cookies

Tyto cookies jsou naprosto nezbytné k tomu, abychom vám prostřednictvím webu mohli poskytovat požadované služby. V podstatě vám umožňují navštívit web a využívat řádně jeho funkce. Na tyto klíčové cookies se spoléhají základní funkce, například:

 

  • trvalé přihlášení k webu;
  • zapamatování osobních údajů, které na webu kdykoliv uvedete při provádění transakcí prostřednictvím našeho webu;
  • pomoc při získání formací o vaší transakci po jejím dokončení; a
  • obecně, poskytování služeb a informací na vaše vyžádání. 

Výkonnostní cookies

Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem uživatelů web využívají, abychom byli schopni web aktualizovat a zlepšovat jak web, tak zkušenost návštěvníka. Tyto cookies neshromažďují údaje, které mohou návštěvníka identifikovat. Tyto cookies shromažďují údaje o:

 

  • stránkách, které uživatelé častěji navštěvují;
  • produktech a službách, o něž mají větší zájem;
  • reklamách a nabídkách, které si uživatelé prohlédli;
  • odkazech, na které uživatel proklikli;
  • chybových hlášeních, která mohou uživatelé dostávat při procházení webu, atd.

Funkční cookies

Tyto cookies nám umožňují individualizovat náš obsah pro vás, pozdravit vás jménem a zapamatovat si vaše preference (například vaši volbu jazyka nebo regionu). Pokud se rozhodnete tyto funkční cookies smazat/vypnout, jakékoliv zvolené preference/nastavení nebudou uchovány pro budoucí návštěvy našeho webu.

Cílené/reklamní cookies

Tyto cookies zaznamenávají vaše online aktivity, včetně návštěv našeho webu, navštívených stránek, a odkazů a reklam, na něž jste vstoupili proklikem. Jedním z účelů výše uvedeného je pomoci zpřístupnit vám obsah na našem webu, který pro vás bude více relevantní. Dalším účelem je umožnit doručení reklam nebo jiných sdělení, která jsou více relevantní pro vaše zjevné zájmy. Doručení reklam, o které můžete mít zájem, zahrnuje nás, naše poskytovatele služeb a partnery, jako jsou vydavatelé, platformy pro správu údajů, a poptávkové platformy. Pokud si například prohlížíte stránku na jednom z našich webů, můžeme zajistit, aby vám byla doručena reklama, na našem webu nebo na jiných webech, na produkty uvedené na této stránce nebo na obdobné produkty či služby. My a naši poskytovatelé služeb a partneři mohou rovněž připojovat jiné údaje k informacím shromažďovaným těmito cookies, včetně informací získaných od třetích osob, a sdílet tyto informace se třetími osobami pro účel doručení reklamy. 

Cookies třetích osob

Abychom vám poskytli zajímavější obsah a pomohli vám v interakci s vašimi účty sociálních médií, součástí webu může být obsah a služby třetích osob (např.“paginy“ Facebooku, Twitteru, YouTube, Instagramu, Pinterestu atd.) neb odkazy na webové stránky třetích osob. Přístupem na tyto odkazy anebo weby třetích osob se podléháte zásadám této třetí osoby v oblasti souborů cookies. V takovém případě postupujete na vlastní odpovědnost a my neneseme žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoliv otázkami, které mohou vyvstat při uložení souborů cookies do vašeho zařízení těmito weby třetích osob.

 

Níže naleznete podrobný seznam souborů cookies, které na našem webu používáme.

Používaný soubor cookie/typ a kategorie

Doba platnosti

Určeno k

Podrobnosti

_ga

2 roky

K rozlišení uživatelů.

Používá Google Analytics.

_gid

24 hodin

K rozlišení uživatelů.

Používá Google Analytics.

_gat

1 minuta

K omezení rychlosti požadavků. Pokud je Google Analytics nasazeno prostřednictvím Google Tag Manager, tento soubor cookie se bude jmenovat _dc_gtm_<property-id>.

Používá Google Analytics.

has_js 

Neomezená

K určení, zda je ve vašem prohlížeči povolen javascript

 

SESS + random string

neomezená

Vytváří název relace kompatibilní s prostředím D6.
(CSM Core function)

 

 

Jak můžete soubory cookies kontrolovat

Většina webových prohlížečů nejenže soubory cookies automaticky přijímá, ale poskytuje kontrolní mechanismy k jejich zablokování nebo smazání. Ukládání cookies ve vašem zařízení můžete kdykoliv povolit nebo zakázat změnou nastavení ve vašem prohlížeči. Současně můžete svůj prohlížeč nastavit, aby vás informoval dříve, než bude soubor cookie uložen ve vašem zařízení nebo postupovat podle pokynů prohlížečce smazání již uložených cookies. Pokud používáte různá zařízení, musíte upravit preferovaná nastavení prohlížeče v souvislosti se soubory cookies v každém z vašich zařízení.

 

Pokud se rozhodnete zakázat všechny soubory cookies, nemusíte být schopni mít plný požitek z interaktivních prvků našeho webu nebo přijímat služby prostřednictvím našeho webu.

 

Smazáním cookies nesmažete Flash objekty. Více o Flash objektech, včetně toho, jak je kontrolovat a zakázat, se dozvíte na webových stránkách Adobe. Další informace o souborech cookies a obdobných technologiích použitých na různých webech prostřednictvím vašeho prohlížeče nebo jiných internetových zdrojů.


Chcete-li cookies spravovat prostřednictvím prohlížeče, klikněte na následující odkazy a budete přesměrováni na pokyny vašeho prohlížeče:

 

Microsoft Windows Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Apple Safari

 

Více informací o cookies a následujících webech třetích osob:

 

Co jsou to obdobné technologie?

Pixelové tagy, webové majáky, vložený skript a soubory clear GIFs (Graphics Interchange Format) jsou malé soubory používané k monitoringu procházení webových stránek a mohou se používat současně se soubory cookies. Flash objekty (místně sdílení objekty) jsou malé soubory uložené ve vašem zařízení webem za použití technologie Adobe’s Flash Player.

 

Webové majáky a vložené skripty

Webové majáky a vložené skripty jsou další technologie, které na našich webech, stejně jako v některých našich emailech a reklamách, používáme.

 

Webové majáky (nebo“tagy“) jsou kousky programovacího kódu vložené do webových stránek, emailů, a reklam, které upozorňují nás anebo třetí osoby poskytující služby naším jménem, na to, že dochází k prohlížení nebo kliknutí na webové stránky, emaily, nebo reklamy.

 

Vložené skripty jsou kousky programovacího kódu vložené do některých našich webových stránek, které měří, jakým způsobem tyto webové stránky používáte, jako jsou prokliknuté odkazy. Tyto informace využíváme ke zlepšení našich webů, individualizaci našeho webu vašim pravděpodobným zájmům, a provádění průzkumů trhu. Můžete být schopni tyto skriptovací funkcionalitu, jako je například JavaScript, ve vašem prohlížeči vypnout (viz funkce nápovědy ve vašem prohlížeči). Vezměte na vědomí, že pokud skriptovací funkcionalitu vypnete, náš web nemusí fungovat správně.

Soukromí

Zavázali jsme se k řádné praxi v oblasti ochrany soukromí. Bližší informace o našem přístupu k ochraně soukromí viz naše zásady v oblasti ochrany osobních údajů.

Jakým způsobem nás můžete kontaktovat

Pokud máte jakékoliv otázky ke způsobu užití souborů cookies, můžete nás kontaktovat prostřednictvím níže uvedených údajů. Uveďte, prosím, vaše kontaktní údaje a podrobný popis dotazu ohledně souborů cookies.

Kontaktní údaje:

Sarantis Czech Republic s.r.o., Žerotínova 32, Praha 3. www.sarantis.cz

[email protected]

Telefonní číslo: +420 775 755 304

 

Toto oznámení aktualizuje a nahrazuje jeho předchozí verze. Toto oznámení můžeme kdykoliv změnit. Oddíl „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ na dolním okraji této stránky uvádí čas poslední revize tohoto oznámení. Účinnost jakýchkoliv změny v tomto oznámení nastává jeho zpřístupnění na webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 21. 5. 2018

Revize dokumentu

Tento dokument je pravidelně přezkoumáván a podle potřeby revidován pověřencem pro ochranu osobních údajů v souladu se zásadami v oblasti ochrany osobních údajů.

Vždy čerstvé

Aby potraviny vydržely déle čerstvé.

Kam s odpadky

Pro čistý domov a životní prostředí.

Úklid

Jak jednoduše uklidit.
Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here