Sáčky na pečení.

Když vám dojdou klipy k uzavření rukávu na pečení, odřízněte dva úzké proužky z okraje rukávu a okraje těmito proužky zavažte. Tím se zajistí těsnost pečícího rukávu.

Ujistěte se, že jsou sáčky na pečení umístěny mimo dosah přímého ohně. Také se ujistěte, že teplota nepřekračuje horní mez tak jak je uvedeno v návodu. Pokud problém přetrvává, přestože jednáte dle pokynů na obale výrobku, pošlete nám prosím vzorek sáčku z balení. Uveďte všechny okolnosti, ve kterých byl sáček používán, např. teplota, druh jídla, a další podrobnosti.

Manipulujte se sáčkem opatrně, aby se švy neporušily. Samozřejmě, že hmotnost potraviny v sáčku také hraje určitou roli při její manipulaci společně se sáčkem. Chcete-li zabránit poškození švů při pečení, udělejte malé otvory v sáčku, aby páry během pečení mohly pozvolna unikat. V případě zjištění vadných švů nám prosím pošlete vzorek pro vyšetření poškození.

Related Articles

Vždy čerstvé

Aby potraviny vydržely déle čerstvé.

Kam s odpadky

Pro čistý domov a životní prostředí.

Úklid

Jak jednoduše uklidit.
Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here