Коя страна трябва да бъде в контакт с храната? Лъскавата или матовата страна?

Това е често задаван въпрос от потребителите. Всъщност, двете страни имат еднакви качества без да оказват влияние върху храната или здравето, независимо от страната, от която се използват. Само не забравяйте, че никоя страна на фолиото на трябва да влиза в директен контакт с киселинна или солена храна. В случай на незалепващо фолио обаче, само матовата страна трябва да бъде в контакт с храната. Няма значение дали храната ще е киселинна или солена, защото незалепващият слой служи като защита срещу корозията.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here