За печене.

 

 

Проверете дали пликовете не са в контакт с открит огън. Проверете дали температурата съответства на тази, посочена на опаковката. Ако проблемът продължава, въпреки че се следват инструкциите на опаковката, моля изпратете мостра, като обясните всички обстоятелства, при които са били използвани пликовете за печени, напр. температура, вид на храната или други детайли, които трябва да се вземат предвид.

Работете внимателно с пликовете за печене за да ги предпазите от скъсване при пълненето им. Разбира се, теглото на храната в плика също е важно. За да ги предпазите от скъсване, направете малки отвори в плика за да оставите парата да излиза при печене. В случай на дефектни краища на пликовете, моля да изпратите мостра за допълнително тестване.

 

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here