Защита на данни

Дружеството Gr. Sarantis S.A (наричано по-долу „Дружеството“ или „ние“), се стреми да Ви предостави услуга, която отговаря на нуждите на нашите посетители, използвайки по отговорен начин информацията, събрана чрез нашия уебсайт. Ние уважаваме неприкосновеността на Вашия личен живот и спазваме приложимите закони за защита и поверителност на данните.

Обработката на Вашите лични данни се регламентира от тези условия, от съответните разпоредби на правната рамка на Гърция и ЕС относно защитата на личните данни, включително Общия регламент за защитата на данните (2016/679) и съответните решения, насоки и разпоредби, издадени от Гръцкия орган за защита на данните.

Тази Политика за поверителност („Политиката“) съставлява неразделна част и е включена в Условията за ползване на нашия Уебсайт и  може да бъде изменяна. Ние Ви съветваме редовно да проверявате нашата Политика за защита на данните, за да бъдете винаги информирани и с актуални данни за нашите изменения. Чрез Вашите посещения и сърфиране в нашия Уебсайт, Вие се съгласявате с тази Политика за защита на данните, валидна към момента. Когато се правят съществени изменения, ние ще имаме грижата съответните уведомления да бъдат публикувани за посетителите на нашия Уебсайт.

Тази Политика обяснява как събираме, обработваме и/или използваме информацията, която получаваме през нашите уебсайтове, имейлите, които изпращаме и мобилните приложения (заедно наричани „Платформата“ – ако се отнася само за уебсайта, използваме термина „Уебсайт“), които са свързани с тази Политика и всички нейни периодични изменения. Тази Политика също така описва как събираме, обработваме, използваме и споделяме личната информация, която ни предоставяте. Тя описва също и Вашия избор относно употребата, достъпа, прехвърлянето, коригирането и заличаването на Вашата лична информация.

  1. Информация, която събираме

Ние събираме информация за Вас, за да предоставяме нашите услуги. За да можем да Ви предоставим възможно най-добри услуги и да изпълним ангажиментите си към Вас, е много важно да можем да събираме и да използваме информацията съгласно описаното в тази Политика.

1.1 Информация, която ни давате

Когато предоставяте Вашите данни, за да получавате бюлетини или други актуализации и/или за да се регистрирате за предлагани програми / покупка на стоки/услуги от нашия електронен магазин, ние събираме и поддържаме Вашите данни единствено за целите, упоменати по-долу. В този контекст ние събираме данни, които Вие предоставяте, като име, местоживеене, електронна поща, телефонен номер, мобилен номер, факс, данни за кредитни карти, дата на раждане и пол.

1.2 Информация, която събираме автоматично

Когато използвате Уебсайта, Вашето устройство автоматично ни предоставя информация, така че да можем да отговорим и персонализираме отговора си към Вас. Типът информация, която събираме чрез автоматизирани средства, като цяло включва техническа информация за Вашия компютър, като например IP адрес или друг идентификатор на устройството, типът устройство, което използвате, и версията на операционната система. Информацията, която събираме, може също да включва информация за потребление и статистика за вашето взаимодействие с Уебсайта. Тази информация може да включва URL на наши уебстраници, които сте посетили, URL на референтни и изходящи страници, прегледи на страници, времето, прекарано на една страница, брой кликания, тип на платформата, данни за местоположението (ако сте активирали функцията за достъп до Вашето местоположение на Вашето мобилно устройство) и друга информация за това, как сте използвали Платформата.

Тази информация се събира, като се използват Бисквитки и други подобни Технологии за проследяване. Ние силно Ви препоръчваме да прегледате нашата Политика за Бисквитките, за да научите повече за тях, как ги използваме и как можете да контролирате тяхната употреба.

 

  1. Защо събираме Вашата информация

Ние обработваме Вашите данни изключително за целите, посочени по-долу:

Цел

Обяснение

Предоставяне на услуги

Когато сърфирате из нашия Уебсайт, трябва да предоставите Ваши лични данни. Ние събираме Вашите лични данни, за да Ви предложим услугите, които сте изискали, за да се уверим, че отговаряме на Вашите нужди, когато използвате нашите услуги и/или за да се свържем с Вас по въпроси, свързани с предоставянето на нашите услуги.

Предоставяне на актуална информация за разработки

Ако дадете Вашето съгласие, като регистрирате данните си в полето за абонамент за нашия Бюлетин, ние ще впишем Вашите данни и ще Ви изпращаме Бюлетини и актуална информация.

Усъвършенстване на услугите

Ние поддържаме Вашите данни и историята на ползване на нашите услуги, за да изготвим статистика, която ни позволява да оценяваме по-добре посещенията и навигирането на потребителите из нашия уебсайт, за да подобрим неговото съдържание и структура.

Маркетингови материали

Ако дадете Вашето съгласие, ние използваме Вашите данни за контакт, за да се свържем с Вас, с цел да Ви изпращаме маркетингови материали и да Ви информираме за всички специални оферти/отстъпки или други промоционални дейности. 

Целева реклама

Ако ни дадете Вашето съгласие за получаване на целева реклама въз основа на Вашите предпочитания или сегментиране на клиентите, ние ще използваме автоматични средства за обработката на предоставената информация и историята на Вашите транзакции през нашия Уебсайт, за да Ви изпращаме новини, специални предложения и промоционални материали, които съответстват на вашия профил и предпочитания.

 

По отношение на употребата на Данни, събирани чрез Бисквитки, моля, вижте нашата Политика за Бисквитките.

  1. Получатели на Вашите данни

Достъп до Вашите данни може да бъде даден само на наши надлежно упълномощени служители, вкл. служители на други дружества от групата Sarantis или бизнес партньори, които извършват дейност от наше име за горепосочените цели на обработване, като ни предлагат ИТ услуги за регистрацията и съхранението на Вашите данни, за поддръжката на нашия уебсайт и/или клиентско обслужване и/или за изпращане на маркетингови съобщения или извършване на маркетингови проучвания.

  1. Продължителност на обработване

Периодите на съхранение може да се различават съществено, в зависимост от типа информация и начина на нейната употреба. Нашите периоди на съхранение се базират на критерии, които включват задължителни законово установени периоди на съхранение, висящи или потенциални спорове, наши права на собственост или интелектуална собственост, договорни изисквания, оперативни директиви или нужди и историческо архивиране. Ние ще пазим Вашите данни 5 години от последната употреба на нашите услуги от Ваша страна. Впоследствие Вашите данни ще бъдат заличени, освен ако не подновите съгласието си за тяхната обработка. Можете да изискате да прекратим предоставянето на маркетингови материали и/или да заличим Вашите лични данни по всяко време.

  1. Вашите права

Нашето дружество гарантира Вашите права по отношение на личните данни и упражняването на тези права от Ваша страна.

Имате право да изискате:

8.1 Достъп до Вашите лични данни;

 

8.2 Коригиране на Вашите лични данни, ако са неточни или непълни;

 

8.3 Заличаване на Вашите лични данни, освен ако тяхната обработка не е необходима за упражняване на законни права на Gr. Sarantis S.A. или трети страни, за изпълнението на правно задължение, поради причини, свързани с обществения интерес или за защита на нашите законни права пред съдебни или други органи.

 

8.4 Ограничение на обработката на Ваши лични данни само за конкретни цели.

 

8.5 Да оттеглите по всяко време съгласието си за обработване на Вашите лични данни за маркетингови цели и/или целева реклама, като ни изпратите имейл или писмено искане на адрес: [email protected] използвайки данните за контакт по-долу. В такъв случай, тяхната обработка от наша страна ще бъде прекратена, но това няма да засегне легитимността на обработката, извършвана до момента на оттеглянето.

За да упражните което и да е от горепосочените права, Ви съветваме да използвате нашия „Формуляр за искане от субекта на данни“ и да ни го предоставите съгласно инструкциите, посочени на нашия уебсайт www.sarantisgroup.com Също така можете да ни изпратите имейл или писмено искане, използвайки данните за контакт по-долу.

 

Ако смятате, че вашите права за защита на личните данни са билинарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита наличните данни. (https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=720)

 

Данни за контакт:

Сарантис България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247

Телефонен номер: +359 2 969 09 69

[email protected]

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here