Ледени кубчета.

Да, напълно безопасен. Всички сурови материали, от които са произведени, са подходящи да са в контакт с храна и вода.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here