Торби за смет.

В зависимост от размера, торбите са направени да издържат тежестта, за която са предназначени. Ако натоварите торбата с по-тежък от предвидения товар, за който е предназначен, тя може да не издържи. Ако е използвана по предназначение, моля изпратете мостра и ние ще разгледаме обстойно причините за проблема. 

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here