Торби за смет.

В зависимост от размера, торбите са направени да издържат тежестта, за която са предназначени. Ако натоварите торбата с по-тежък от предвидения товар, за който е предназначен, тя може да не издържи. Ако е използвана по предназначение, моля изпратете мостра и ние ще разгледаме обстойно причините за проблема. 

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

In order to provide you with the best possible browsing experience we are using cookies. By continuing to use this website or by clicking "Accept" below, you give your consent. Our cookie policy can be found here. Our Data Privacy Policy can be found here.

Close