2012

FINO обогатява гамата от почистващи продукти с нова категория-подочистачки. Марката стъпва и на пазарите на Гана и Етиопия и разширява международното си присъствие.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here