2003

Продукти FINO са лансирани на Балканите (Румъния, Сърбия, България, Македония) с портфолио от 18 продукта, представени в категории Опаковане на храната и Пликове за смет.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here