.

за Торби за смет

Ако торбите за смет се изплъзват:

Ако торбите да смет се изплъзват във вътрешността на коша за отпадъци всеки път, когато се опитате да сложите още отпадъци, тогава използвайте щипка за хартия. Можете да намерите такива щипки в магазина за канцеларски материали и да използвате две такива щипки, от всяка страна на рамката на кошчето за отпадъци, като защипете торбата към коша. След това обърнете примките надолу. Сега можете да затворите капака и да укрепите торбата.

Učinite da Vaše površine zablistaju!

Za sjaj na površinama.

GLOWING SURFACESPraktičan, inovativan i efikasan proizvod koji čini čišćenje jednostavnim; Ovo je proizvod koji definitivno morate imati.

FINO Vam uvek donosi inovativne i efikasne proizvode. Novi proizvodi za negu poda, čine čišćenje kuće jednostavnim. Svaka površina u Vašoj kući će zablistati.

Veoma upijajući mopovi, proizvodi za suvo čišćenje nameštaja i poda, zajedno čine idealno rešenje čak i za najzahtevnije domaćinstvo.

Make it Glow!

GLOWING SURFACES.

GLOWING SURFACESPractical, innovative and effective products which make cleaning chores easier; this is a definite must-have.

FINO brings you the most innovative and efficient products. The New Floor Care products, make house cleaning a piece of cake. Every surface will glow as never before.

Very absorbent mops, microfibre polisher, cleaning systems for floor and furniture, all compose the ideal solution even for the most demanding household.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here