Politika HTTP kolačića

Ova Politika korišćenja HTTP kolačića pruža informacije u vezi sa korišćenjem HTTP kolačića (dalje u tekstu: „Kolačići“) i Sličnih tehnologija na veb-stranici/stanicama odnosno mobilnim aplikacijama koje vodi Gr. Sarantis SA ili neko drugo lice u njegovo ime (dalje u tekstu: „mi“) odnosno njegova povezana pravna lica (dalje u tekstu: „Veb-lokacija“). Opisaćemo i koje vam se mogućnosti nude u vezi sa Kolačićima i Sličnim tehnologijama.

 

Ova Politika korišćenja HTTP kolačića čini deo uslova korišćenja Veb-lokacije, i podložna je povremenim izmenama. Preporučujemo da redovno proveravate našu Politiku korišćenja HTTP kolačića, kako bi ste bili upoznati sa najnovijom verzijom iste. Relevantna obaveštenja o bitnim izmenama mogu da budu postavljena i na našoj Veb-lokaciji. Korišćenjem Veb-lokacije saglasni ste da prihvatite sve izmene ove Politike.   

 

U nekim slučajevima možemo da koristimo tehnologije praćenja kako bismo prikupili informacije koje već jesu, ili mogu da postanu upotrebljive za identifikaciju ličnosti kada ih kombinujemo sa drugim informacijama. U tim slučajevima, pored Politike privatnosti primenjuje se i ova Politika korišćenja HTTP kolačića.   

Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke —koje se obično sastoje of slova i brojeva — koje neki veb-server postavlja na vaš uređaj. 

 

Razlikuju se „Kolačići sesije“ i „Trajni kolačići“, u zavisnosti od toga koliko dugo ostaju snimljeni na vašem uređaju. „Kolačići sesije“ se postavljaju na vaš uređaj kada posetiti neku veb-lokaciju i automatski se brišu kada zatvorite pretraživač. „Trajni kolačići“ se postavljaju na vaš uređaj kada posetite neku veb-lokaciju i ostaju na uređaju i nakon što zatvorite pretraživač. Trajni kolačići se ponovo automatski aktiviraju kada otvorite pretraživač i koristite internet.

 

Kolačići prvog i trećeg lica –  Kolačić može da bude kolačić „prvog“ ili „trećeg“ lica, u zavisnosti od veb-lokacije odnosno domena koji ga postavlja. Kolačići prvog lica su ukratko kolačići koje postavlja veb-lokacija koju je korisnik posetio – veb-lokacija naznačena u prozoru URL. Kolačići trećeg lica su kolačići koje postavlja neki drugi domen osim onog koji je korisnik posetio. Kada korisnik poseti neku veb-lokaciju, a neka druga kompanija postavi kolačić preko te veb-lokacije, taj kolačić je kolačić trećeg lica.   

Zašto koristimo kolačiće?

Kolačiće koristimo da bismo vam pružile najbolje moguće iskustvo korišćenja interneta. Određeni kolačići su tehnički neophodni za pravilno funkcionisanje Veb-lokacije. Ostali se koriste u funkciji oglašavanja, pribavljanja statističkih podataka (tj. broja posetilaca određenih stranica na našoj Veb- lokaciji ili broja posetilaca koji primaju naše oglase prilikom posete drugih veb-lokacija) i kako bi vam olakšali interakciju sa društvenim mrežama. 

 

Mi odnosno treća lica koja pružaju usluge u naše ime razvrstavamo kolačiće u sledeće kategorije:

Strogo neophodni kolačići

Ovi kolačići su apsolutno neophodni kako bi mogli da vam pružimo usluge koje tražite preko Veb- lokacije. Oni vam omogućavaju da posetite našu Veb-lokaciju i da pravilno koristite njene funkcije. Sledeće osnovne funkcije oslanjaju se na ove kolačiće:

 

  • održavanje statusa prijavljenog korisnika na Veb-lokaciji;
  • pamćenje ličnih podataka koje ste uneli na Veb-lokaciju u vreme transakcija na Veb-lokaciji;
  • obezbeđuju sigurnost traženih transakcija usmeravajući vas na aplikacije za plaćanje na sajtove trećih lica i preusmeravaju vas na Veb-lokaciju kako biste dovršili svoju transakciju
  • pomoć pri pronalaženju informacija o transakciji nakon što je ona završena; i
  • uopšte, pružanje usluga i informacija na zahtev korisnika.

Kolačići za performanse

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako korisnici koriste Veb-lokaciju, i tako nam omogućavaju da poboljšamo Veb-lokaciju i iskustvo korisnika.  Ovi kolačići ne prikupljaju informacije kojima se korisnik identifikuje, već sledeće informacije:  

 

  • stranice koje korisnici najčešće posećuju;
  • proizvodi i usluge za koje postoji veće interesovanje;
  • oglasi ili ponude koje su korisnici pregledali;
  • linkovi koje su korisnici pratili;
  • poruke o grešci koje korisnici dobijaju prilikom pretraživanja Veb-lokacije, itd.

Funkcionalni kolačići

Ovi kolačići nam omogućavaju da naš sadržaj osmislimo po vašoj meri, da vas pozdravimo poi menu, i da zapamtimo vaše prioritete (recimo, vaš izbor jezika ili regiona). Ukoliko se odlučite da izbrišete /isključite funkcionalne kolačiće, prioriteti/podešavanja koje ste odabrali ne zadržavaju se u narednim posetama našoj Veb-lokaciji. 

Kolačići za targetiranje/oglašavanje

Ovi kolačići beleže vaše aktivnosti online, uključujući posete našoj Veb-lokaciji, stranice koje ste posetili, i linkove i oglase koje ste pratili odnosno pregledali. Ovo nam, između ostalog, pomaže da sadržaj prikazan na našoj Veb-stranici učinili važnijim za vas, i da vam dostavimo oglase i ostale komunikacije koji su osmišljeni tako da se odnose na ono što vas naizgled zanima.  Oglašavanjem na osnovu interesovanja bavimo se ili mi lično, ili neko od naših pružalaca usluga i partnera, kao što su izdavači, platforme za upravljanje podacima, i platforme koje pomažu kupovinu oglasnog prostora (eng. Demand-Side Platforms).  Primera radi, kada pogledate neku stranicu na našoj Veb-lokaciji, mi možemo da vam prikažemo neki oglas bilo na našoj Veb-lokaciji ili na drugim veb-lokacijama, za proizvode navedene na toj stranici ili za slične proizvode i usluge. Mi i naši pružaoci usluga i partneri možemo informacijama koje su prikupili ovi Kolačići da dodamo i druge podatke, uključujući i informacije koje smo pribavili od trećih lica, i da te informacije dostavljamo trećim licima sa ciljem da vam prikažemo oglase. 

Kolačići trećeg lica

Kako bi sadržaj bio interesantniji, i da bi vam pomogli u interakciji sa vaših naloga na društvenim medijima, Veb-lokacija može isto tako da uključuje sadržaje i usluge trećih lica (npr. softverske komponente („plugins“) Facebook-a, Twitter-a, YouTube-a, Instagram-a, Pinterest-a,  itd.) ili linkove ka veb-lokacijama trećih lica. Kada koristite linkove odnosno posećujete veb-lokacije nekog trećeg lica, na vas se primenjuje politika korišćenja HTTP kolačića tog trećeg lica. U tom slučaju, postupate na sopstvenu odgovornost, a mi ne snosimo nikakvu odgovornost u pogledu bilo kakvih problema nastalih u vezi sa kolačićima koje je na vaš uređaj postavila veb-lokacija nekog trećeg lica.

 

Sledi detaljan spisak kolačića koje koristimo na našoj Veb-lokaciji.

Vrsta i kategorija korišćenog kolačića

Vreme trajanja

Primena

Pojedinosti

_ga

2 godine

Koristi se za raspoznavanje korisnika.

Koristi ga Google Analytics.

_gid

24 časa

Koristi se za raspoznavanje korisnika.

Koristi ga Google Analytics.

_gat

1 minut

Koristi se da smanji maksimalnu brzinu slanja zahteva. Ukoliko se Google Analytics koristi preko sistema za upravljanje tagovima Google Tag Manager, ovaj kolačić će se zvati_dc_gtm_<property-id>.

Koristi ga Google Analytics.

has_js 

Neograničeno

Koristi se da bi se saznalo da li je JavaScript aktiviran na pretraživaču

 

SESS + random string

Neograničeno

Stvara naziv sesije, koji je kompatibilan sa okruženjem D6 (osnovna fukcija Sistema upravaljanja sadržajem (eng. CSM core function)).

 

 

Kako se kontrolišu kolačići

Većina veb-pretraživača automatski prihvata kolačiće ali vam omogućava i da ih kontrolišete, odnosno da ih blokirate ili izbrišete. Kolačiće možete bilo kada da aktivirate ili isključite na svom uređaju tako što ćete promeniti podešavanja svog pretraživača. Pretraživač možete da podesite i tako da vas unapred obavesti o nekom kolačiću koji će b iti postavljen na vaš uređaj, a možete da pratite i uputstva pretraživača kako biste izbrisali veće postavljene kolačiće. Ukoliko koristite razne uređaje, morate da podesite prioritetne parametre za kolačiće za svaki uređaj pojedinačno.

 

Ukoliko se odlučite da isključite kolačiće, nećete imati potpuno iskustvo interaktivnih sadržaja na našoj Veb-lokaciji, ili nećete moći da primate naše usluge putem Veb-lokacije.

 

Brisanjem kolačića ne brišu se i Flash objekti. Dodatne informacije o Flash objektima i o tome kako se oni kontrolišu i isključuju, nalaze se na Adobe veb-lokaciji. Dodatne informacije o kolačićima i sličnim tehnologijama koje se koriste na raznim veb-lokacijama možete na nađete preko vašeg pretraživača ili drugih izvora na internetu. 


Za upravljanje kolačićima preko pretraživača, sledite sledeće linkove do uputstava vašeg pretraživača:

 

Microsoft Windows Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Apple Safari

 

Dodatne informacije o kolačićima i veb-lokacijama trećih lica su dostupne na:

 

Šta su slične tehnologije?

Pikselski tagovi, veb-svetionici, ugrađene skripte i jasni GIFs (formati za razmenu grafičkih datoteka) su veoma male datoteke koje se koriste za praćenje navigacije na nekoj veb-lokaciji, i mogu da se koriste sa kolačićima Flash objekti (lokalni zajednički objekti) su male datoteke koje na vaš uređaj postavlja neka veb-lokacija koja koristi tehnologiju Adobe-ovog Flash player-a.

 

Veb-svetionici i ugrađene skripte

Veb-svetionici i ugrađene skripte su ostale tehnologije koje koistimo na našim veb-lokacijama, kao i u nekim od naših e-mailova i oglasa.  

 

Veb-svetionici (ili „tagovi“) su delovi programskog koda na veb-stranicama, e-mailovima i oglasima koji nas, odnosno treća lica-pružaoce usluga u naše ime, obaveštavaju kada se pregledaju te veb-stranice, e-mailovi i oglasi.

 

Ugrađene skripte su delovi programskog koda na nekim od naših veb-stranica, koje prate kako koristite te veb-stranice (na primer, koje linkove birate). Ove informacije koristimo kako bismo poboljšali naše veb-lokacije, prilagodili našu Veb-lokaciju vašim mogućim interesovanjima, i sprovodili marketinška istraživanja. Funkciju skriptovanja, kao što je JavaScript, možda možete da isključite na vašem pretraživaču (koristite funkciju pomoći na pretraživaču). Imajte na umu da ukoliko isključite funkciju skriptovanja, naša Veb-lokacija možda neće pravilno funkcionisati.

Privatnost

Dosledno primenjujemo dobre prakse privatnosti. Dodatne informacije o našem stavu prema privatnosti možete da nađete u našoj Politiici privatnosti.

Kako da stupite u kontakt sa nama

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa korišćenjem Kolačića, možete da nam se obratite koristeći dole navedene informacije. Molimo vas da nam dostavite svoje kontakt podatke kao i detaljan upit u vezi sa Kolačićem.

Kontakt podaci:

SARANTIS doo Beograd, Milutina Milankovića 27, 11070 Novi Beograd

Broj telefona: +381 11 20 90 000

[email protected]

[email protected]

 

Ovo Obaveštenje ažurira i zamenjuje prethodne verzije. Obaveštenje je podložno izmenama u bilo kom momentu. U odeljku pod naslovom “DATUM POSLEDNJE REVIZIJE” na dnu ove strane navodi se datum poslednje revizije ovog Obaveštenja. Izmene ovog Obaveštenja će stupiti na snagu kada revidirano Obaveštenje postane dostupno na našim veb-lokacijama.

DATUM POSLEDNJE REVIZIJE: 21.05.2018.

Revizija dokumenta

Ovaj dokument povremeno revidira i prema potrebi menja Referent za zaštitu podataka, u skladu sa Politikom zaštite podataka.

Sačuvajte svježe.

Očuvajte hranu svežom.

Čist dom.

Sačuvajte Vaš dom i okolinu čistim.

Pospremite.

Izaberite jednostavan način borbe protiv prljavštine u domu.
Učinite da Vaše površine zablistaju!
Jednostavno čišćenje podova!
Paste your AdWords Remarketing code here