Co je surovinou pro výrobu FINO pečícího papíru?

Surovinou pro výrobu FINO pečícího papíru je čistá vláknina, pocházející výhradně z regulovaných evropských lesů, na něž se vztahují příslušné zákony a certifikace EU.

Vždy čerstvé

Aby potraviny vydržely déle čerstvé.

Kam s odpadky

Pro čistý domov a životní prostředí.

Úklid

Jak jednoduše uklidit.
Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here