Старото ми огледало е износено. Има ли начин да го оправя без да го подменям?

Залепете парче алуминиево фолио на задната страна на огледалото, лъскавата страна надолу, за да скриете износването.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here