КИЛЕР

Има храни, които не могат да се запазят в хладилника, като: сухи храни (зърнени храни, ориз, макаронени изделия, брашно), консерви, продукти в стъклени опаковки преди отваряне (напр. конфитюр, мед) и други видове сокове и напитки. Следвайте долупосочените правила за съхранение на този тип продукти:   Проверете дали мястото за съхранение е сухо, студено и без силни миризми.   Съхранявайте храните или напитките далеч от всякакви почистващи продукти или химикали.   Съхранявайте продуктите в запечатани пликове или съдове. Това ще ги пази свежи по-дълго и ще ги предпази от различни миризми, както и нашествия от насекоми или мравки.   Никога не съхранявайте брашното на пода. Може да привлече мравки, мишки и други нежелани посетители.   Винаги четете инструкциите за потребителя. Някои храни трябва да се поставят в хладилник преди да се отворят.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here