Когато искате да почистите хладилника

Когато искате да почистите хладилника, използвайте влажните кърпи на FINO, натопени в хладка вода и оцет, който абсорбира миризмите. Ако петната не се махат, използвайте сапун,  след което изплакнете добре и подсушете. Особено внимание трябва да се обърне на дръжката на хладилника, защото тя е в контакт с ръцете по няколко пъти на ден.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here