Използвайте брашно преди пържене

Използвайте пликовете за храна на FINO за да оваляте храната в брашно преди пържене. Поставете брашното във вътрешността на плика за храна, обръщайте храната вътре в плика (кюфтета, дребна риба, др.) и запечатайте, като оставите достатъчно въздух в плика. По този начин, брашното ще се разнесе равномерно и ще ви спести чистенето.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here