за Торби за смет

Ако торбите за смет се изплъзват:

Ако торбите да смет се изплъзват във вътрешността на коша за отпадъци всеки път, когато се опитате да сложите още отпадъци, тогава използвайте щипка за хартия. Можете да намерите такива щипки в магазина за канцеларски материали и да използвате две такива щипки, от всяка страна на рамката на кошчето за отпадъци, като защипете торбата към коша. След това обърнете примките надолу. Сега можете да затворите капака и да укрепите торбата.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here