В градината

  • Сейте семена в алуминиевите форми на FINO. Направете малки отворчета на дъното на формата и когато растението израсте, можете да го пресадите като разкъсате опаковката с ножица.
  • За да пресадите от стара или счупена саксия в нова, използвайте торбите за смет на FINO с подходящия размер и поставете саксията вътре. Отсранете частите от старата саксия. Вземете торбата с почвата и растението и я поставете в новата саксия. Скъсайте и внимателно издърпайте торбата за да я махнете.
  • Използвайте големите пликове за храна на FINO като "оранжерия" за нови стръкове. Поставете малка саксия вътре в плика и запечатайте. Отваряйте плика само за да полеете. Това ще осигури на растението достатъчно влажност за да расте, защитено от външната среда.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here