ВЪВ ФРИЗЕРА

Можете да замразите всички видове сурова или сготвена храна при условие, че сте спазили долупосочените правила за хигиена:   Проверете дали храната е добре запечатана в плътно затворен съд, опаковка или пластмасов плик.   Замразете преди срока на годност да изтече.   Следвайте инструкциите за замразяване/разтопяване, посочени на опаковката, ако има такива.   Размразявайте в хладилника, а не на стайна температура или във вода, защото това може да предизвика бързо развитие на микроорганизми.   Проверете дали храната е дълбоко замразена.   Сгответе размразената храна много добре, следвайки инструкциите за безопасно приготвяне на храна.   Опитайте да консумирате до 2 дни от размразяването на храната.     Сурово месо и птиче месо Поставете в плътно затворен съд при размразяване за да предотвратите изтичане върху други храни. Ако се готвят на подходящата температура, размразеното месо, птиче месо или риба могат отново да се замразят.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here