2007

Създадени са нови продукти в отговор на нарастващите потребителски нужди. FINO навлиза в категории Ръкавици, като в същото време увеличава присъствието си с нови предложения в категориите Опаковане на храна и Торби за смет.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here