Кърпи.

Със сигурност може да перете микрофибърните кърпи, но без да използвате омекотители, които унищожават микрофибъра. Максималната температура на водата може да е 60oC.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here