Опаковъчно фолио.

Всяко опаковъчно фолио може да бъде използвано в микровълновата фурна, когато не е в директен контакт с храна, т.е. когато се използва само да покрие съда за храна или за подобна употреба.

При първа употреба краят на опаковъчното фолио предпазва от залепване на листовете. След всяко ползване (след като отрежете опаковъчното фолио), леко прегънете края, така че лесно да го развиете при следващото ползване.

Опаковъчното фолио FINO е създадено по нова технология, което го прави подходящо да влиза в контакт с всички видове храна, дори 100 % чиста мазнина, в съответствие с изискванията на ЕС. Но не трябва да влиза в контакт с гореща храна.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here