Колко дълго може да се държи храната във или извън хладилника?

Времето за съхранение варира според типа храна. Винаги проверявайте етикета или опаковката за срока на годност. Ако не е посочен срок на годност, проверете миризмата и вида на храната за настъпили промени. Следват някои основни правила за съхраняване на храната.

  • Сготвена храна: не може да се държи извън хладилника. Съхранявайте храната 2-3 дни в хладилника;изключение правят оризовите ястия, които трябва да се консумират до 1 ден.
  • Сурово месо, птиче месо, риба: увийте внимателно за да предотвратите изтичане и поставете веднага в хладилника. Консумирайте до 1-2 дни.
  • Плодове и зеленчуци: когато са правилно опаковани, могат да се съхраняват в хладилника от 3 до 5 дни; този период е значително по-кратък ако се съхраняват извън хладилника.
  • Яйца: поставете в хладилника отделно от другите храни и консумирайте до 3-4 седмици.
  • Сирене: твърдите сирена могат да издържат няколко седмици в хладилника, стига да са защитени от влага. Ако се поставят в саламура и се затворят плътно в кутия, фета сиренето може да издържи до една година. Когато не е в саламура, може да се държи в хладилника до 4-5 дни.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here