Много е трудно да се използва опаковъчното фолио, защото залепва и не може да се развие. Какво да направя?

При първа употреба краят на опаковъчното фолио предпазва от залепване на листовете. След всяко ползване (след като отрежете опаковъчното фолио), леко прегънете края, така че лесно да го развиете при следващото ползване.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here