Мога ли да пера микрофибърните кърпи без да наруша микрофибърната тъкан?

Със сигурност може да перете микрофибърните кърпи, но без да използвате омекотители, които унищожават микрофибъра. Максималната температура на водата може да е 60oC.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here