Може ли да използвам опаковъчното фолио в микровълновата фурна?

Всяко опаковъчно фолио може да бъде използвано в микровълновата фурна, когато не е в директен контакт с храна, т.е. когато се използва само да покрие съда за храна или за подобна употреба.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here