Пликовете се късат по ръбовете. Каква е причината?

Работете внимателно с пликовете за печене за да ги предпазите от скъсване при пълненето им. Разбира се, теглото на храната в плика също е важно. За да ги предпазите от скъсване, направете малки отвори в плика за да оставите парата да излиза при печене. В случай на дефектни краища на пликовете, моля да изпратите мостра за допълнително тестване.

 

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here