Кога се появяват бактерии? Какво да направя за да се предпазя?

Растежът на бактериите увеличава вероятността от хранително натравяне. Най-честите случаи, в които бактериите се появяват в храната, са следните:

  • Когато се използва една и съща дъска за рязане, съд или прибор за обработване на сурово месо или риба и след това влиза в непосредствен контакт с храна за директна консумация(зеленчуци, сирене, хляб).  Винаги трябва да се измива съда. 
  • Когато се съхранява дефектна опаковка(скъсан плик) на рафта на хладилника или има неправилно подредена храна (сурово месо на по-високите рафтове), при което готовите за консумация храни могат да бъдат заразени от течащо сурово месо, пиле или риба.
  • Когато се пече храна на температура, по-ниска от препоръчаната, което води до недостатъчна топлинна обработка на вътрешността на месото (особено опасно е при птичето месо).
  • Когато се оставят бързо развалящи се продукти извън хладилника (като млечни продукти).
  • Когато се съхраняват сухи храни близо до пода(като брашно).

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here