Безопасно ли е опаковъчното фолио да влиза в контакт с храната?

Опаковъчното фолио FINO е създадено по нова технология, което го прави подходящо да влиза в контакт с всички видове храна, дори 100 % чиста мазнина, в съответствие с изискванията на ЕС. Но не трябва да влиза в контакт с гореща храна.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here