Условия и правила

1. Посетителите на страницата и услугите на www.fino.eu трябва внимателно да прочетат настоящите условия на ползване и в случай на несъгласие с обявените условия, НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТ ТОЗИ УЕБСАЙТ. В противен случай се приема, че ползващите страницата приемат настоящите условия и дават съгласието си. Информацията и условията на ползване на настоящия уебсайт важат за всички уеб страници на www.fino.eu, освен ако изрично не е посочено друго.

2. Ограничена отговорност:  С посещението на настоящия уебсайт, посетителите/потребителите на страницата и услугите на www.fino.eu приемат, че те носят отговорност за ползването на сайта и никоя от страните, участвали в създаването, разработването или затрудненията, свързани с настоящия уебсайт, не носят каквато и да е отговорност. Условно, но без да се ограничава до това, се посочва, че компанията не е отговорна за каквато и да е директна, инцидентна, последвала или косвена вреда или за разходи от какъвто и да било тип (включително юридически такси, експертни такси или други разходи ), които могат да възникнат директно или индиректно от достъпа, използването или проучването на настоящия уебсайт или записването на материали, текстове, данни, снимки, видео или аудио файлове от настоящия уебсайт, включващи условно, но без да се ограничава до последствията, които могат да възникнат от вирус, бъг, човешко действие или пропуск на действие, от компютърна система, телефонна линия, компютърен хардуеър, софтуеър, неизправност в програмата или друга грешка, пропуск или забавяне в трансмисията от компютъра или връзката с мрежата. 

3. GR. SARANTIS S.A., собственик на уебсайт, не гарантира и не носи отговорност, но полага най-добри усилия за да осигури информация и съдържание на уебсайта, които се управляват с максимална точност, прозрачност, своевременно и изчерпателно. GR. SARANTIS S.A. не носи отговорност за каквито и да било вреди, които могат да бъдат причинени на посетителите/потребителите при ползване на настоящия сайт.

4.Право на интелектуална и индустриална собственост: Цялото съдържание на настоящия уебсайт, включително, но без да се огрнаничава до текстове, имена, марки, лога, графики, дисплеи, фотографии, видео или аудио файлове и всички видове файлове, представляват интелектуална собственост на GR. SARANTIS S.A, и се администрират според националните и международните разпоредби за Интелектуалната собственост, с изключение на ясно посочените права на трети страни. Затова възпроизвеждането, публикуването, копирането, съхраняването,  продажбата, предаването, дистрибуцията, изпълнението, записването, превода и промяната в какъвто и да било вид, частично или в резюме са изрично забранени без изричното предварително съгласие на GR. SARANTIS S.A., освен ако не е посочено друг в настоящия уебсайт. Потребителят/посетителят приема, че всичко, включено на страниците на настоящия уебсайт е копирайт или интелектуална собственост на GR. SARANTIS SA или на трети страни (използвани по лицензионно споразумение) и затова неоторизираната употреба може да доведе до налагане на глоба или санкция.

5. Посетителят/потребителят на настоящия уебсайт трябва да действа в съответствие с Гръцките, Европейските и Международните закони на съответстващото законодателство, което регулира телекомуникациите, като в същото време се въздържа от каквото и да било нелегално ползване или злоупотреба със съдържанието или услугите на настоящия уебсайт. Каквито и да било вреди, които могат да бъдат нанесени на настоящия уебсайт от Интернет, които ще произтекат от лошо или неправилно ползване на съответните услуги от потребителя/посетителя, са изкючителната отговорност на същия потребител/посетител. 

6. Неправомерно или неподходящо поведение: Посетителят/потребителят на настоящия уебсайт не трябва да публикува или да насочва към настоящия уебсайт порнографско, неподходящо,  неморално, клеветническо,  оскърбително, заплашително, незаконно съдържание или друг материал, който би могъл да съставлява или окуражава поведение, което представлява криминално престъпление или да нарушава закона по друг начин. Въпреки че,  GR. SARANTIS S.A. и всички страни, участвали в създаването, разработването или стартирането на настоящата уеб страница, могат да наблюдават, преглеждат или ревизират какво излиза на страницата, GR. SARANTIS S.A и всички други страни, участвали в създаването, производството или лансирането на настоящата уеб страница отхвърлят всякаква отговорност, която може да произтече от съдържание, включващо, но без да се ограничава до претенции за клевети, обиди, богохулство, криминална персонификация или нарушение на интелектуалната собственост.

7. Интернет линкове: Въпреки че настоящия уебсайт може да е свързан с други уебсайтове, същият не е отговорен за съдържанието и услугите на другите уеб страници, към които се отнася с интернет линкове или банери, или да се гарантира тяхната наличност.  GR. SARANTIS S.A. отхвърля директна или косвена отговорност, индорсиране, връзка, спонсорство или партньорство със свързаните уеб страници освен ако не е изрично упоменато. С влизането на настоящата уеб страница, посетителят/потребителят на настоящата уебстраница приема, че GR. SARANTIS S.A. не носи отговорност за проблеми, възникнали при посещението / ползването на уеб страницата, към която настоящата уебстраница препраща чрез линкове и които са изключителна отговорност на съответните уебстраници.

8. Ревизия на настоящите условия: GR. SARANTIS S.A. запазва правото да ревизира настоящата правна информация по всяко време и по всякаква причина, без предварително известие. Посетителите/потребителите трябва да проверяват за възможни промени всеки път и при условие, че продължават ползването на сайта във всички случаи се смята, че приемат променените условия.  В обратен случай, трябва да се въздържат от ползване/посещение на настоящия уебсайт.

9. Проложимо законодателство: Това спопазумение е съгласно наредбите на Гръцкото законодателство, правилата и наредбите на Европейското право и съответните международни наредби и е в съответствие с правилата за добросъвестност, бизнес етика и финансови и социални права. Няма да се вземат предвид промени в условията на настоящото споразумение  ако същите не са били изразени писмено или включени в настоящото споразумение.  В случай на възникнали несъгласия, произтичащи от настоящото споразумение, споровете ще бъдат отнасяни към Съда в Атина.

10. Управлението и защитата на Личните данни на посетителя/потребителя на настоящия уебсайт са според условията на настоящата секция и съответните наредби на Гръцките закони ( Закон 2472/1997 и Закон 3471/2006 и всички свързани закони) и според Европейското право. Всяка възможна бъдеща регулация ще бъде част от настоящата секция. Ако някой посетител/потребител не приема с условията за защита на личните данни, които са включени в настоящите правила, тя/той не трябва да използва услугите на настоящия уебсайт. Настоящият уебсайт изисква от посетителите/потребителите да предоставят лични данни. Посетителят/потребителят изрично се съгласява с ползването на личните му данни от GR. SARANTIS SA за промоционални или маркетингови цели. Настоящият уебсайт гарантира, че личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица (освен ако не се изискат законово или от регулаторните органи). Настоящият уебсайт поддържа файлове с лични данни, които се изпращат от посетители/потребители ексклузивно с цел комуникация, статистически данни и за нужди за подобряване на предоставените услуги и част от личните данни може да бъде обработвана за статистически нужди, за маркетинг проучвания или за подобряване на предоставяните услуги, както и за промоционални и маркетингови цели. Посетителите/потребителите могат да се свързват със съответния отдел на телефон   30 210 6173000  или на адрес GR. SARANTIS S.A. (26 Amaroussiou – Halandriou Street, 15125 Maroussi, Athens) за да потвърдят наличието на тяхните лични данни и да изискат корекцията, поправката или изтриването им.

За повече информация относно управлението и защитата на личните данни на този уебсайт, проверете линка Privacy Policy.

11. Настоящият уебсайт използва “cookies”, технология използвана да се идентифицират специфичните услуги и страници на настоящия уебсайт, които са предпочитани от посетителя/потребителя. “Cookies” са малки текстови файлове ( най-много 4 KB), които се съхраняват на компютъра на всеки посетител/потребител без да използват информация или каквито и да било документи или файлове от компютъра. “Cookies” се използват за да улеснят достъпа на посетителя/потребителя до определени страници и услуги на настоящия уебсайт или за статистически цели. Когато потребителят/посетителят влезе на уебсайта на www.fino.eu той/тя ще бъде помолен да даде съгласието си за поставяне на “Cookies” чрез настоящия уебсайт. Ако посетителят/потребителят не позволява, може да бъде спрян от ползването на настоящия уебсайт. Посетителят/потребителят може да настрои сървъра си, така че да бъде известяван, когато на определени страници или услуги на настоящия уебсайт се ползват “Cookies” и може да избере опцията да не разреши употребата на “cookies”.

12. За потребители, под 18 години, се приема, че има дадено предварителното съгласие на родителите / настойниците във всички случаи на предоставяне на лични данни на уебсайта на www.fino.eu.

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here