Полезна информация

Безопасност на храните и хигиена: www.fao.org : Food and Agriculture Organization of the United Nations www.efsa.europa.eu : European Food Safety Authority   Готвене и съвети за дома: www.goodhousekeeping.com : Smart tips and advice for everyday life at home www.jamieoliver.com: Cooking “classes” by Jamie Oliver   Рециклиране: www.epro-plasticsrecycling.org: European Association of Plastics Recycling & Recovery organisations www.ec.europa.eu/environment/waste : EU’s approach to waste management     Повече информация за SARANTIS GR. Group: www.sarantisgroup.com          

Запази свежо

Запазете храната свежа по-дълго време!

Изхвърли в плик

Пазете дома чист!

Почисти

Изберете лесния начин за тежката домакинска работа!

Make it Glow!
Easier floor cleaning!
Paste your AdWords Remarketing code here